โปรแกรมการคำนวณไฟฟ้า

กฎของโอมห์

การเขียน Flow Chart

 

 

การเขียนโปรแกรม

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">

</style></head>

<body>

<?
$i = $_POST[i];
$r = $_POST[r];
$v = $_POST[v];
$r2 = $_POST[r2];
$v2 = $_POST[v2];
$i2 = $_POST[i2];

$sum = $i*$r;
$sum1 = $v/$r2;
$sum2 = $v2/$i2;
?>

</body>
</html>

 

 

 

 

หาแรงดัน (โวลต์) กระแส ความต้านทาน
V =

 

หากระแส (แอมแปร์) แรงดัน ความต้านทาน
I =

 

หาความต้านทาน (โอห์ม) แรงดัน กระแส
R =